Últimes publicacions

Publicadas las normas de desarrollo de los derechos televisivos del fútbol

El Boletín Oficial del Estado de 13 de enero de 2018 publicó el Real Decreto 2/2018, de 12 de enero, por el que se dictan determinadas normas de desarrollo del Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Adjuntamos el citado Real Decreto 2/2018

BOE-A-2018-431

Neymar, PSG e impuestos

Artículo de Xavier-Albert Canal Gomara publicado en el portal de derecho deportivo Iusport que versa sobre los impuestos que se derivan del fichaje de Neymar jr. por el PSG.

Adjuntamos el enlace:

a href=”https://iusport.com/not/43434/neymar-paris-saint-germain-e-impuestos”

La negativa de la Liga al dipòsit de la clàusula de Neymar.

Article publicat al diari La Vanguardia per Xavier-Albert Canal Gomara en l’edició de 4 d’agost de 2017 respecte a la negativa per part de La Liga d’acceptar el dipòsit de la clàusula de rescissió de Neymar jr.

Edició en català:

la vanguardia 04 08 2017 cat

Publicació de la Resolució de bases del procediment de subvencions per la realització d’activitats esportives d’impacte significatiu

El DOGC de 31 de juliol publica la RESOLUCIÓ PRE/1847/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica

Adjuntem el pdf de la Resolució

Resolució 1847 de 26 de juliol

Publicació de la Resolució que aprova les bases del procediment de subvencions per organització i participació en activitats federades

En el DOGC del 31 de juliol es publica la RESOLUCIÓ PRE/1846/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió de subvencions per a l’organització i participació en activitats esportives federades.

Adjuntem el pdf de la Resolució

Resolució 1846 de 26 juliol

Publicades les bases per ajuts a la investigació en ciències de l’esport

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica la RESOLUCIÓ PRE/1816/2017, de 25 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions biennals per a la realització de treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport, per part de fundacions i d’altres entitats privades sense afany de lucre que exerceixin llurs funcions principalment a Catalunya.

Adjuntem el pdf de la Resolució:

subvencions treballs investigacio

Se establece el título de Técnico en actividades ecuestres

En el BOE de 8 de julio se publica el Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Actividades ecuestres y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Adjuntamos pdf

titulo tecnico en actividades ecuestres

Se establece el Título en acondicionamiento físico

En el BOE de 8 de julio se publica el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en acondicionamiento físico y se fijan los aspectos básicos del currículo

Adjuntamos pdf

titulo tecnico superior acondicionamiento fisico

Subvencions a Federacions Esportives Catalanes i Consells Esportius

En el DOGC del passat 30 de juny es va publicar les Resolucions de Presidència 1508/2017, de 26 de juny, i 15010/2017, de 26 de juny per la quals, respectivament, es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/736/2017, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l’any 2017 i, la segona, es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/737/2017, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per als consells esportius de Catalunya corresponents al curs 2016-2017

Us adjuntem les dues Resolucions:

Resolució 1508/2017:

Resolució 1508

Resolució 1510/2017

Resolució 1510

Reunió del Consell Editorial de Nació Digital

El passat dilluns 3 de juliol va tenir lloc la quarta reunió del Consell Editorial de Nació Digital del que en forma part el soci de BCD-Iurisport, Xavier-Albert Canal. Tot seguit es va celebrar un interessant sopar amb el Director General de la Fundació Bancària la Caixa, Sr. Jaume Giró.